Üroloji/Androloji

Üroloji/Androloji

Üroloji polikliniğimizde; samimi, deneyimli üroloji doktorlarımız cinsiyet ayrımı gözetmeden böbrek, idrar yolları, mesane, prostat gibi ürolojik sistemi ilgilendiren tüm enfeksiyonlar, üriner sistem taşları, cinsel temasla bulaşan hastalıklar, erkekte kısırlık, cinsel işlev bozukluklarının tanı ve tedavisini sağlamaktadır.

Utanma, çekinme gibi sebeplerle açıklamaya korktuğumuz bazı ürolojik sorunlar zamanla çok büyük sağlık problemleri olarak karşımıza çıkabilir.

İdrar yolları, mesane ve prostat hastalıklarının, uroflow ve sistoskopi yöntemi ile tanısı konup, prostatın TUR ile kapalı ve açık olarak ameliyatı gerçekleştirilir. İdrar kaçırma hastalığının tıbbi ve cerrahi müdahaleleri, tüm ürolojik sisteme ait kanser cerrahileri deneyimli uzman doktorlarımız tarafında başarı ile yapılmaktadır.

Holmium Flexible Lazer ile Böbrek Taşı Kırma Yöntemi

Böbrek ve idrar yolu taşları toplumumuzda sık rastlanan hastalıklardan biri. Holmium Flexible Lazer teknolojisi ile birlikte idrar yolu taşlarının tedavisinin kolaylaşıyor.Holmium Flexible Lazer, böbrek, üreter, mesane taşlarında, üretra darlığı, üriner sistem tümörlerinde, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) ameliyatlarında kullanılan bir sistem. Avcılar Hospital Üroloji Bölümü’nde, vücutta herhangi bir kesi olmadan taşları parçalayabilen ve böylece hastaların çok kısa bir zamanda günlük hayatına dönmesini sağlayan Holmium Flexible Lazer teknolojisi başarı ile uygulanmaktadır.

Flexible Üreteroskopi İle Böbrek Taşlarının Tedavisi

Hastaya bir kesi yapılmadan , üretra adını verdiğimiz idrar kanalından  girilir. İnce bir  kılavuz tel yerleştirilir ve üstünden “access sheet” adını verdiğimiz bir kılıf üretere yerleştirilir ve içinden flexible üreteroskop böbreğe ilerletilir. Taş kamerada görülür, ardından 230 mikron kalınlığında lazer teli flexible üreteroskopun içinden ilerletilerek  taşa direkt teması sağlanarak taş kırılır. Kırılan parçalar kum tanesi haline gelene kadar taş parçalanır. 

Op.Dr.Şefik ÇİTÇİ