Psikoloji

Psikoloji

Yetişkin psikoloji birimimizde;

  • Depresyon
  • Kaygı
  • Takıntılar
  • Kişilik bozuklukları
  • Yeme bozuklukları
  • İlişki sorunları
  • Davranış ve uyum bozuklukları
  • Öfke kontrolü problemi
  • Çift ve evlilik problemleri
  • Kayıp, yas ve travmalar

gibi problem alanlarına yönelik psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Uzman klinik psikoloğumuz tarafından bütüncül psikoterapi, bilişsel-davranışçı terapi ve duygu odaklı terapi yaklaşımları bağlamında yetişkinlere yönelik bireysel psikoterapi, çift terapisi ve aile terapisi yapılmaktadır. Ayrıca MMPI ve TAT gibi kişilik testleri uygulanmaktadır.

Yetişkin Psikoloji birimimizin yanı sıra Çocuk Psikoloji birimimiz de bulunmaktadır. Bu birimde tüm yaş grubundaki çocukların psikolojik gelişimleri takip edilmekte, psikolojik problemlerin tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Bu Birime Bağlı Doktorlar