Kardiyoloji

Kardiyoloji

Hastanemiz kardiyoloji bölümümüzde kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet vermekteyiz. Anjio labaratuvarı ve Koroner Yoğun Bakım ünitesinde rutin günlük uygulamaların yanında özellikle acil şartlarda gelen hastalara 24 saat hizmet vermektedir.

Dünyada ve ülkemizde en çok ölümlere sebep kalp ve damar hastalıklarıdır. Kardiyoloji ünitemizde, kardiyak hastalıkların tanısı için ekokardiyografi, eforlu ekokardiyografi, transözafagel, efor testi (treadwill test), holter monitörizasyonu yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca koroner arter hastalıklarının tanısında 128 kesitli Koroner BT Anjiyografi tercih edilmektedir.  

Kardiyoloji birimimizde akut miyokart enfaktüsü ve akut stroke (inme) tanılı hastalarımız için acil invazif girişim yöntemlerini uygulamaktayız. Koroner arter hastalarında  stent/anjiyoplasti, periferik anjiyografi ve periferik anjiyoplasti/stent, ritim  bozukluğu olan hastalarda pil, ICD ve CRT-D tedavileride başarı ile yapılmaktadır.  

Ayrıca kardiyloji ve kardiyovasküler cerrahi ekibi ile birlikte torakal abdominal anevrizmalar için endovasküler girişim yöntemleri de hastanemizde başarılı olarak uygulanmaktadır. 

Hastalarımız için 7/24 saat işleyen koroner yoğun bakım ünitemiz mevcuttur.  

7/24 saat işleyen anjiyo laboratuvarımızda, akut miyokart enfaktüsü ve akut stroke (inme) vakalarına başarı ile müdahale edebilmekteyiz.

Erişkin Kardiyolojisi bölümümüzde; hipertansiyon, romatizmal kalp-kapak hastalıkları, kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gibi hastalıkların teşhis, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Bu Birime Bağlı Doktorlar