Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları polikliniğimizde tüm akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmet verilmektedir. Solunum fonksiyon testi, dijital röntgen, tomografi ve gelişmiş laboratuar olanaklarıyla; akciğer tüberkülozu, zatürre, bronşiyal astım, kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, amfizem, mesleki akciğer hastalıkları, akciğer ve zarlarının iyi, kötü ve huylu tümörleri, amfizem gibi akciğer hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Bu Birime Bağlı Doktorlar