Beyin ve Sinir Cerrahi

Beyin ve Sinir Cerrahi

Beyin ve Sinir Cerrahi birimimizde minimal invazif omurga cerrahisi yöntemiyle küçük bir alandan girilerek mikroskop altında veya kamera sistemlerinin yer aldığı endoskopi yardımı ile bel fıtığı, boyun fıtığı, omurga enfeksiyonları ve lomber dar kanal ameliyatları yapılmaktadır.

Bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında laser yöntemi ile nükleoplasti ameliyatı uygulanmaktadır. İşlem ameliyathane koşullarında sürekli C kolu ile görüntüleme altında lokal anestezi ile yapılmaktadır.

Trafik kazası, yüksekten düşme yada kemik erimesine bağlı omurga kırıklarında, omurganın stabilitesinin bozulduğu durumlarda omurilik yaralanmalarında belin arkasından girilerek posterior enstrümentasyon ve füzyon ameliyatları yapılmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahi Tanı ve Tedavi Alanları:

  • Beyin ve omurilik cerrahisi
  • Bel fıtığı ameliyatları
  • Boyun fıtığı ameliyatları
  • Omurga cerrahisi
  • Kafa travması, beyin kanaması ameliyatları
  • Gerektiğinde ameliyat sonrası yoğun bakım hizmetleri büyük bir özen ve titizlikle sağlanmaktadır.

Bu Birime Bağlı Doktorlar