Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon birimimizde günün 24 saati planlanmış ve acil cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların, ameliyat öncesi muayene ve ön tetkikler ile operasyona uygunluğunun kontrolü, cerraha konforlu bir ameliyat imkanı sağlayacak lokal, bölgesel ya da genel anesteziyi sağlama ve operasyonun bitiminde güvenli bir uyanmayı sağlayacak deneyimli uzman doktorlarımızla hizmet verilmektedir.

Bu Birime Bağlı Doktorlar