ALS Belirtileri ve Tedavisi

ALS Belirtileri ve Tedavisi

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı, beyin ve omurilikte bulunan ve istemli kas hareketlerinden sorumlu olan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Burada bulunan motor nöronlar kaslara herhangi bir uyarı gönderemediği zaman mevcut durumdaki kaslarda güçsüzlükler başlamaktadır. Kaslarda seyirme, halsizlik, yürümede zorluk, yutma zorluğu ve bilinç kaybı ALS belirtileri arasındadır. Hastalık ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimindedir. ALS’nin henüz tedavisi bulunmamaktadır ancak araştırmalar devam etmektedir.

Dünyada yaklaşık olarak her yıl 100.000 kişide 2-6 oranında görülmektedir. Bu hastalık başlangıcında yavaş yavaş bacakların ve kolların hareket ettirilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Zamanla hasta tüm vücudunu hareket ettirmekte zorlanmaya başlar.

ALS Hastalığının Sebepleri Nelerdir?

Hastalığın %5 ile 10’unda genetik geçişin etkili olduğu bilinmektedir. Diğer faktörlerin ne olduğu henüz bilinmemektedir. ALS hastalığı genellikle 40 ile 60 yaş aralığındaki erkeklerde görülmektedir. Kadınlarda ise 65 yaşından sonra daha fazla görülmektedir. Diğer olası nedenler ise aşağıdaki gibidir:

  • Gen mutasyonları
  • Kimyasal dengesizlik
  • Düzensiz bağışıklık yanıtı
  • Proteinlerin anormal birikimi

 ALS Belirtileri Nelerdir?

Hastalık erken dönemlerde kol ve bacaklardan başlayarak tüm iskelet sistemini yavaş yavaş sarmaktadır. Genellikle kramplar ya da seyirmeler ile kendini göstermektedir. Hastalığın ilerlediği dönemde ise kaslarda erimeler, ileri derecede güçsüzlük meydana gelmektedir. Kişi gündelik işlerde, örneğin çay bardağını kaldırırken, kalem ile yazı yazarken güçlük yaşamaya başlamaktadır. Ayrıca ilerleyen evrelerde çiğneme ve yutma gibi eylemleri yapmada zorluk yaşayabilmektedir.

ALS hastalığı ilerledikçe mevcut durumda oluşan ALS belirtileri ya da semptomlar halsizlik ve zayıflık fazlasıyla kilo kaybı, kronik yorgunluklar, tökezleme veya düşmeler kontrol edilemeyecek derecede olan ağlamalar ve gülmeler nefes darlıkları gibi şikayetler görülmektedir. Hafıza ve zihin etkilenmemektedir.

ALS Hastalığı Nasıl Teşhis Edilmektedir?

ALS erken dönemde teşhis edilmesi güç olan bir hastalıktır. Diğer nörolojik hastalıkları elemek için kan ve idrar tahlilleri, kas biyopsisi, sinir iletkenlik testi, elektromiyogram (EMG), manyetik rezonans (MRG), lomber ponksiyon tetkikleri yapılabilmektedir.

ALS Tedavisi

Hastalığın hasarı düzeltebilecek bir tedavisi yoktur. Ancak belirtilerin ilerlemesi yavaşlatılabilmektedir. Multidisipliner bir yaklaşım ile tedavi planlanmalıdır. Çeşitli ilaç tedavilerinin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon, konuşma terapileri, beslenme takviyeleri, psikolojik ve sosyal destek şeklinde komplike tedaviler yaşam süresini uzatabilmekte ve yaşam kalitesini arttırabilmektedir.