Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Karpal tünel sendromu, el bileğinden geçen sinirlerin, geçtiği kanalda sıkışması sonucunda meydana gelen bir hastalıktır. Karpal tünel, elin iç kısmında yer alan kemik ve bağlarla çevrili dar bir kanaldır. Bu kanalın içerisinde parmakların hareket etmesini sağlayan tendonlar ve median sinirler yer almaktadır. Median sinir üzerinde baskı gerçekleşmesi sonucunda ise el ve kollarda karıncalanma, uyuşma hissi ve halsizliğe neden olan karpal tünel sendromu ortaya çıkmaktadır. Uygulanacak doğru tedavi ile karpal tünel sendromunun şikayetleri hafifletilebilir, bilek ve ellerdeki hareket işlevleri normal haline getirilebilir.

Karpal tünel sendromu belirtileri nelerdir?

Karpal tünel sendromunun belirtileri arasında;

  • Parmaklarda uyuşma karıncalanma
  • Ele, parmaklara ve kola yayılan ağrılar
  • Uykuya daldıktan birkaç saat sonra tüm elde şişme ve karıncalanma
  • Parmaklarda sertleşme ve gerilme hissi

Bulunmaktadır.

Bu belirtiler özellikle de geceleri görülmekle birlikte kişilerin huzursuz uyumasına ve hatta uykudan uyanmasına neden olabilmektedir. Eldeki uyuşmalar ve ağrılar zaman zaman omuz ve boyun bölgesine de uzanabilmektedir. Hastalığın ilerleyen evrelerinde başparmak kaslarında güçsüzlük, erime, kavrama ve tutma gibi hareketlerde zorlanmalar ortaya çıkmaktadır.

Karpal tünel sendromu nedenleri

Bu sendromun oluşma nedeni, Karpal kanal içindeki basının artmasıdır. Hastalığın diğer nedenleri ise şu şekildedir;

  • El bileği çevresinde gerçekleşen kırık sonrasında oluşan basınç
  • Kiriş kılıflarının kalınlaşması ya da enfeksiyonu
  • Belirli hareketlerin sık olarak tekrarlanması
  • Hamilelik dönemindeki hormonal nedenlerden dolayı kanalın daralması
  • İlerleyen yaşa bağlı olarak doku esnekliğinin kaybolması

Karpal tünel sendromuna; tenis oynayanlar, sık bulaşık yıkayanlar ve şoförler gibi el bileğini tekrarlayan hareketlerle meşgul olanlar daha yatkındır.

Karpal tünel sendromunun tanısı nasıl konulur?

Karpal tünel sendromunun tanısı, şikayetlerin sorgulanması, muayene bulguları ve EMG testi ile konulabilmektedir. EMG testinin negatif olmasına rağmen hastalığın bulguları mevcut ise muayene bulgusu ve şikayetlere bakılarak tanıya karar verilmesi gerekmektedir.

Karpal tünel sendromu bazı durumlarda boyun fıtığı ile karıştırılabilmektedir. Bu nedenle tetkik için boyun MR’ ı da kullanılabilmektedir. Bazen de bilek ağrısının nedenleri arasında olan artrit ya da kırık ihtimaline karşın bilek röntgeni çekilebilmektedir. Ancak bilek röntgeni doğrudan Karpal tünel sendromu tanısına yardımcı olmamaktadır.

Karpal tünel sendromunun tedavisi nedir?

Karpal tünel sendromunda öncelikle el ve el bileklerini zorlayan hareketlerden kaçınılmalıdır. Bununla beraber el bileği ve parmak kaslarını güçlendirici egzersizler yapılarak bölgedeki kaslar güçlendirilmelidir. Tedavide bölgesel ağrı kesici ve ödem azaltıcı jel kullanılabilmektedir. Bunun dışında bileği tutan fakat parmakların serbest kalmasını sağlayan gece istirahat bileklikleri de tedavide kullanılan faydalı yöntemlerden biridir.

Bu tür tedavinin sonuç vermediği hastalarda ise bölgedeki sinir zararı daha fazla artmadan cerrahi yöntem uygulanmalıdır. Cerrahi yöntemde sinir üzerindeki bası ortadan kaldırılmaktadır. Tedavi lokal anestezi altında yaklaşık 15 dakikada gerçekleştirilmektedir ve cerrahi işlem sonrasında tam iyileşme görülmektedir.