Anevrizma Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Anevrizma Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Anevrizma, vücutta yer alan atardamar ve aort damarlarında genellikle damar duvarlarının çeşitli sebeplerle zayıflaması sonucu meydana gelen balonlaşma durumudur. Vücudun her yerinde görülebilir. Ancak karın aortu ve beyinde daha sık görülmektedir. Bununla birlikte bu bölgelerde oluşan anevrizmaların kanaması durumunda (beyin kanaması ve iç kanama) hayati tehlikeler oluşabilmektedir. Kanamış olan anevrizma durumunda acil cerrahi müdahalede bulunulması gerekmektedir.

Anevrizma Nedenleri Nelerdir?

Damar duvarının zayıflaması ve damar sertliği en önemli sebepleridir. Bu duruma yol açan risk faktörlerini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • İleri yaşta olmak,
 • Kolesterol yüksekliği,
 • Hipertansiyon,
 • Sigara tüketiyor olmak,
 • Stresli yaşam,
 • Kan enfeksiyonları,
 • Bağ doku hastalıkları,
 • Polikistik böbrek hastalığı,
 • Romatizmal hastalıklar,
 • Marfan sendromu,
 • Genetik yatkınlık,
 • Aort koarktasyonu

Anevrizma Belirtileri Nelerdir?

Anevrizmanın oluştuğu bölgeye göre belirtileri de değişebilmektedir. Eğer kanama olmamışsa belirti görülmeyebilmektedir. Bununla birlikte beyin anevrizmalarında aşağıdaki belirtiler gözlemlenebilir:

 • Göz arkasında ağrı
 • Göz bebeğinde genişleme
 • Çift görme problemi
 • Yüz bölgesinde uyuşma
 • Göz kapağında düşme
 • Şiddetli baş ağrısı
 • Bulantı ve kusma
 • Boyun bölgesinde ağrı
 • Hafıza ve dikkat ile ilgili problemler
 • Işığa hassasiyet
 • Nöbet, bilinç kaybı (ileri vakalarda)

Karın aortunda meydana gelen anevrizmalar ise;

 • Sırt ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Karın bölgesinde atım hissi ve şişlik

gibi belirtiler gösterebilmektedir. Balonlaşan damarın patlaması ve karın içinde yırtılması durumunda ise bayılma, bilinç kaybı gibi bulgular da görülebilmektedir.

Anevrizma Tanı ve Tedavisi

Anevrizma tanısında BT taraması, MR, Anjiyogram ve Ultrason gibi tetkiklere başvurulmaktadır. Kanama oluştuğundan şüphe edilen anevrizmalarda omurilik sıvısı da alınabilmektedir. Alınan sıvıda kan olması anevrizmanın patladığına işaret etmektedir.

Anevrizma tedavisi oluştuğu bölge ve şiddetine göre değişebilmektedir. Açık ve kapalı cerrahiye başvurulabilir. Hasta için uygun olan yönteme hekim tarafından karar verilmektedir. Cerrahide amaç anevrizmayı kapatmak ve kanama olmasını önlemektir.

Açık cerrahi genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2-6 saat sürebilmektedir. Amaç anevrizmanın kapanmasını sağlamaktır.

Endovasküler yöntem olarak adlandırılan kapalı cerrahide ise kasık bölgesinden anevrizma olan damara ulaşılarak stent takılır. Kesi olmadığı için iyileşme açık cerrahiye göre daha hızlı gerçekleşir ve komplikasyon riski daha azdır.