Meme Sağlığı Check Up

  • Genel Cerrahi Muayenesi
  • Mamografi (40 Yaş Üstü)
  • Meme USG (40 Yaş Altı)
  • CA 15-3
  • Hemogram
  • Sedimantasyon