Kapsamlı Check Up Paketleri

Kapsamlı Kadın Sağlığı Check Up

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Ağız ve Diş Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Tüm Batın USG
 • Mamografi (40 Yaş Üstü)
 • Meme USG (40 Yaş Altı)
 • Kemik Dansitometresi (40 Yaş Üstü)
 • Akciğer Grafisi
 • Transtorasik
 • Ekokardiyografi
 • Eforlu EKG
 • Trioid USG
 • EKG
 • Glukoz
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Analiz
 • HbA1c
 • Ürik Asit
 • CRP
 • Smear Testi
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • AFP
 • CA 19-9
 • CEA
 • CA 125
 • CA 15-3
 • TSH
 • HbsAg
 • Anti Hbs
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • Trigliserit
 • Total Kolestrol
 • HDL Kolestrol
 • LDL Kolestrol
 • Sedimantasyon
 • Gaitada Gizli Kan
 • B-12
 • D25 Vitamin
 • RF (Romatoid Faktör)

Kapsamlı Erkek Sağlığı Check Up

 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Tüm Batın USG
 • Akciğer Grafisi
 • Transtorasik
 • Ekokardiyografi
 • Eforlu EKG
 • Trioid USG
 • EKG
 • Glukoz
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Analizi
 • Üre
 • Kreatinin
 • PSA Serbest
 • PSA Total
 • ALT
 • AST
 • RF (RomatoidFaktör)
 • AFP
 • CEA
 • CA19-9
 • CA125
 • CA15-3
 • TSH
 • HbsAg
 • Anti Hbs
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • Trigliserit
 • Total Kolestrol
 • HDL Kolestrol
 • LDL Kolestrol
 • Sedimantasyon
 • Gaitada Gizli Kan
 • B-12
 • Ürik Asit
 • CRP
 • HbA1c
 • D25 Vitamin