Prof. Dr. İshak Safa TÜZÜN

Prof. Dr. İshak Safa TÜZÜN

Genel Cerrahi

Özgeçmiş

Araştırma ve Yayınlar

Doğum Yeri / Tarihi:

Yabancı Dil: İngilizce

Lisans Eğitimi:

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi:

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Profesör Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi

Avcılar Hospital’de Göreve Başlama:

Çalıştığı Kurumlar:

 • Birinci Sağlık Grubu
 • Altınbaş Üniversitesi Medical Park
 • Medical Park Bahçelievler Hastanesi
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Laparoskopik Cerrahi
 • Meme Hastalıkları Cerrahisi
 • Tiroid-Paratroid Cerrahisi
 • Hepatobilliar (Safra Kesesi, Karaciğer, Pankreas Hastalıkları)
 • Anal Bölge Hastalıkları (Hemeroid, Anal Fissür, Fistül)
 • Fıtık
 • Karın içi tümör vakaları

Tıbbi Üyelikler:

 • Meme Cerrahisi Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Hepatobiliyer Cerrahi Derneği
 • Endokrin Cerrahisi Derneği

Bilimsel Yayınlar:

 • İleumun Kistik Bir Duplikasyonunda Ortaya Çıkan Adenokarsinom: Bir Olgu Sunumu
 • Trombositten zengin plazmanın sıçanlarda yara iyileşmesi üzerindeki etkileri
 • Mekanik Sarılık Olan Hastalarda ERCP ve MRCP Bulgularının Karşılaştırılması
 • Karaciğer Hidatik Kistlerinde Parsiyel Sistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Yöntemlerle Karşılaştırılması