Prof. Dr. İshak Safa TÜZÜN

Prof. Dr. İshak Safa TÜZÜN

Genel Cerrahi

Avcılar Hospital Göreve Başlama Tarihi
-
Doğum Yeri ve Tarihi
-
Yabancı Dil
İngilizce
Lisans Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Profesör Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çalıştığı Kurumlar
Birinci Sağlık Grubu
Altınbaş Üniversitesi Medical Park
Medical Park Bahçelievler Hastanesi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
Laparoskopik Cerrahi
Meme Hastalıkları Cerrahisi
Tiroid-Paratroid Cerrahisi
Hepatobilliar (Safra Kesesi, Karaciğer, Pankreas Hastalıkları)
Anal Bölge Hastalıkları (Hemeroid, Anal Fissür, Fistül)
Fıtık
Karın içi tümör vakaları
Tıbbi Üyelikler
Meme Cerrahisi Derneği
Türk Cerrahi Derneği
Hepatobiliyer Cerrahi Derneği
Endokrin Cerrahisi Derneği
Araştırma ve Yayınlar
İleumun Kistik Bir Duplikasyonunda Ortaya Çıkan Adenokarsinom: Bir Olgu Sunumu
Trombositten zengin plazmanın sıçanlarda yara iyileşmesi üzerindeki etkileri
Mekanik Sarılık Olan Hastalarda ERCP ve MRCP Bulgularının Karşılaştırılması
Karaciğer Hidatik Kistlerinde Parsiyel Sistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Yöntemlerle Karşılaştırılması