Genel Sağlık Check Up Paketleri

Genel Sağlık Check Up / Kadın

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Doğum Muayenesi
 • Ağız ve Diş Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Tüm Batın USG
 • Mamografi (40 Yaş Üstü)
 • Meme USG (40 Yaş Altı)
 • Akciğer Grafisi
 • EKG
 • Smear Testi
 • İnsülin Direnci
 • Glukoz
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Analizi
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • TSH
 • Trigliserit
 • Total Kolestrol
 • HDL Kolestrol
 • LDL Kolestrol
 • Sedimantasyon
 • Gaitada Gizli Kan
 • B-12
 • D25 Vitamin

Genel Sağlık Check Up / Erkek

 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Tüm Batın USG
 • PSA (40 Yaş Üstü)
 • Glukoz
 • İnsülin Direnci
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam İdrar Analizi
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • TSH
 • Trigliserit
 • Total Kolestrol
 • HDL Kolestrol
 • LDL Kolestrol
 • Sedimantasyon
 • Gaitada Gizli Kan
 • Akciğer Grafisi
 • EKG