Organ Bağışı Hayat Kurtarır

Organ Bağışı Hayat Kurtarır

Bilindiği gibi doku ve organ transplantasyonları akut ve kronik hastalıkları nedeni ile yaşama sarılmaya çalışan birçok hasta için son noktada bir umut olmaktadır. Ülkemizde de çok sayıda hasta bu umut için sırada beklemektedir. Canlıdan organ nakli konusunda önde  gelen ülkelerden biri olmamıza rağmen kadavradan ya da beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ nakli konusunda maalesef hiç de parlak bir noktada değiliz.  Canlıdan organ transplantasyonu pahalı ve riskler barındıran komplike işlemlerle gerçekleştirilebilmektedir.  Buna karşılık kadavradan organ alınması görece basit ve az risk içermektedir. Ülke olarak bu üzücü durumu lehe çevirme gayretleri sürmektedir.

Bu kapsamda sıklıkla genç sağlıklı bireylerin beyin ölümünün gerçekleşmesi ile sonuçlanan adli olgular organ bağışı açısından ciddi kaynak oluşturmaktadır. Ancak bu olguların adli yönü, otopsi gereksinimi uygulamada ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

15 Ekim 2022 tarihinde Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nde genç bir adli olguda beyin ölümü tanısı konulması üzerine ivedilikle ailenin organ bağışı yapmak isteyip istemediği sorgulanarak, ailenin insan hayatı kurtarmak adına olumlu karar verdiği belgelenmiştir.

Bu olumlu haber üzerine Hekimlerimiz bir yandan organ transplantasyon merkezi ile irtibata geçmiş diğer yandan bağış yapılan cenazenin adli olgu olması nedeni ile bu konuda deneyimli merkez olan Koç Üniversitesi Adli Tıp AD başkanından konsültasyon alarak, süreç yönetimini başlatmıştır. Bilindiği gibi ülkemizdeki mevzuatta, insan hayatını göz önüne alan kolaylaştırıcı prosedürlere yer verilmiştir. Dikkat edilen husus organların alınmasından sonra yapılacak otopside delil kaybı olmamasıdır.  Bu konuda da gerekli durumlarda ameliyata bir adli tıp uzmanı bulundurulması, ameliyatın video kaydının oluşturulması, öncesinde bir adli tıp uzmanının ameliyatın otopsi işlemi için bir delil kaybı oluşturmayacağının belgelenmesi gibi, önlemlerin tümü ya da bazıları olgu bazlı olarak uygulanmaktadır.

Organ nakli vericide uygulanan titiz incelemeler, önemli tıbbi prosedürler gerektirmektedir. Medikolegal riskler de barındıran bu konuda, hekimlerimizin yasal prosedürler konusunda tam olarak bilgilenmesi sonucu iyi hekimlik adına üstün bir performans sergilediklerine tanık olunmuş, zamana karşı yarış, yaşam umudu ile organ bekleyen hastalar lehine kazanılmıştır. Yaklaşık 24 saatlik bir süreçte büyük fedakarlıklarla hastanemizin tüm teknik imkanları kullanarak organ bekleyen hastalar için canlılığını koruyan organların organ nakli ekibi tarafından alınabilmesine olanak sağlanmıştır.

Yorucu bir hafta sonu sonunda insan yaşamı gibi çok değerli bir konuda birden fazla yaşama dokunabilmiş olmanın huzurunu mutluluğunu hissediyoruz. Bir görevimizin de bu bilgileri sizinle paylaşarak bilgilenmenizi, adli olgularda dahi umutsuzluğa kapılmadan umut olmanızı sağlamak olduğunu düşünüyoruz.  Bu nedenle bu paylaşımı hazırladık. Hepimiz tüm sağlık profesyonelleri değerli halkımız ile katkı sağlarsak binlerce organ bekleyen hastaya umut olmaya devam edebiliriz.

Son olarak, bu süreçte destek olan sırası ile kolluk kuvvetleri, Cumhuriyet savcıları, Adli Tıp uzmanları ve hastanemiz hekim ve diğer sağlık profesyonelleri ile organ nakli merkezi hekimlerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Elbette en büyük teşekkürümüz, minnetimiz evlatlarını kaybeden kahraman aileyedir.

Saygılarımızla.